komunikat z dnia 27.01.2017

Od 28 stycznia 2017 r.  zezwala się na warunkowe wykonywanie lotów na lądowisku Chrcynno WYŁĄCZNIE na pasie 150-330 (15-33), statkom powietrznym o masie startowej nieprzekraczającej 450 kg tj. paralotniom, motolotniom, samolotom ultralekkim i wiatrakowcom należącym do:
- członków Aeroklubu Warszawskiego, którzy opłacili składki za 2017 r.
- ośrodka szkolenia KOMPOL.

Ze względu na zmienne warunki meteorologiczne przed każdym wykonaniem operacji lotniczej  piloci są zobowiązani do sprawdzenia, czy stan nawierzchni pasa umożliwia bezpieczne wykonanie lotu oraz do uzgodnienia lotu z działającym w imieniu Aeroklubu Warszawskiego Arkadiuszem Wantołą tel. 532 061 106.

Pas 100-280 (10-28) pozostaje nadal wyłączony z użytkowania.

Grzegorz JANKIEWICZ                                                         
Dyrektor Aeroklubu Warszawskiego
                                                   

EPNC, Nasielsk Chrcynno
Status: Lądowisko zarejestrowane -  Nr ewid.ULC 123
Współrzędne / Coordinates N 52°34'26.4"  E 20°52'18.9"
Radio: Chrcynno-Radio 122.200 MHz
Elewacja / Elevation: 350 ft
Pierwszy RWY/ First RWY 106/286 (10/28), 843 x 45 m, N 52°34'26.4" E 20°52'18.9"
Drugi RWY / Second RWY 138/318 (15/33), 965 x 45 m, N 52°34'18.0" E 20°52'19.2"
Kontakt / Contact +48 236912320 ; +48 532 061 106
Uwagi / Caution Pasy trawiaste, oznakowane. Dawny pas betonowy oraz dawny pas motolotniowy (na północ od betonowego) nie nadają się do użytku.

Właściciel: 
Aeroklub Warszawski,

ul. Księżycowa 1, 01-934 Warszawa,

TRA 45

W okresie działalności spadochronowej wykonywanej przez SkyDive Warszawa aktywowana jest zawsze  Strefa TRA 45 (na podstawie Porozumienia PAŻP-Aeroklub Warszawski).
Z czym to się wiąże?
Ano niestety tym, że w czasie aktywności TRA 45 na lądowisku mogą wykonywać loty TYLKO statki powietrzne związane z  działalnością spadochronową.
A dlaczego tak?
Definicja Strefy TRA poniżej.
    

TRA
– (Temporary Reserved Area) strefa czasowo rezerwowana.

Podejmowanie działań w TRA lub w segmentach tych stref wymaga rezerwacji przestrzeni powietrznej w AMC Polska.
Przez TRA lub jej segmenty dopuszcza się przelot innego statku powietrznego, niebiorącego udziału w działaniach dla których zarezerwowano strefę, po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu służby ruchu lotniczego lub właściwego dla tej strefy organu wojskowego;

Dla wyjaśnienia - podczas działalności spadochronowej wymagana jest obecność jedynie Kierownika Skoków, a on nie jest przedstawicielem właściwego organu służby ruchu lotniczego i nie ma takich uprawnień jak w/w przedstawiciel.