wizyta Prezydenta USA w Polsce

ograniczenia zajętości przestrzeni nad EPNC

W dniach 19-23.06.2017 na terenie lotniska Chrcynno będzie przeprowadzany test armat A35 i AG35 z wykorzystaniem dronów Matrice 600 jako narzędzi filmująco-pozorujących. Prosimy o zwrócenie uwagi na zajętość przestrzeni nad lotniskiem, szczególnie na kierunku północnym od pasa betonowego, a wszelkie ustalenia o godzinach aktywności należy ustalać z przedstawicielem wynajmującego lotnisko, panem Markiem Jakowickim tel. 601 145 723.

ograniczenia w lotach w dniu 28.05.2017

W niedzielę 28.05.2017 na lotnisku Chrcynno będą rozgrywane zawody modelarskie edycji Młodzi Modelarze - Lotnicy na Start organizowane przez Sekcję Modelarską Aeroklubu Warszawskiego.
Początek zawodów godz. 15,oo.
Bardzo proszę o całkowite wstrzymanie się od lotów w godzinach 16,oo - 20,oo.

2017_Informacja o zawodach MMLnS_Rev1

ograniczenia w ruchu w dniach 27-29.03.2017

W dniach 27-29.03.2017 r na pasie 100-280 przeprowadzane będą prace renowacyjno-naprawcze, połączone z wałowaniem pasa. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i nie planowanie w tych dniach operacji lotniczych na pasie 100-280. A.W. 

przegląd lądowiska w dniu 16.03.2017

ograniczenia w ruchu lotniczym w dniach 07-10.03.2017

W dniach 07-10.03.2017 na terenie lotniska Chrcynno będzie przeprowadzany test armat A35 i AG35 z wykorzystaniem dronów Matrice 600 jako narzędzi filmująco-pozorujących. Prosimy o zwrócenie uwagi na zajętość przestrzeni nad lotniskiem, a wszelkie ustalenia o godzinach aktywności należy ustalać z przedstawicielem wynajmującego lotnisko, panem Markiem Jakowickim tel. 601 145 723.
Dla przypomnienia - pas 10-28 jest wyłączony z użytkowania, dostępny do startów i lądowań jest TYLKO pas 13-31 (po uprzedniej kontroli stanu nawierzchni)

komunikat z dnia 27.01.2017

Od 28 stycznia 2017 r.  zezwala się na warunkowe wykonywanie lotów na lądowisku Chrcynno WYŁĄCZNIE na pasie 130-310 (13-31), statkom powietrznym o masie startowej nieprzekraczającej 450 kg tj. paralotniom, motolotniom, samolotom ultralekkim i wiatrakowcom należącym do:
- członków Aeroklubu Warszawskiego, którzy opłacili składki za 2017 r.
- ośrodka szkolenia KOMPOL.
Ze względu na zmienne warunki meteorologiczne przed każdym wykonaniem operacji lotniczej  piloci są zobowiązani do sprawdzenia, czy stan nawierzchni pasa umożliwia bezpieczne wykonanie lotu oraz do uzgodnienia lotu z działającym w imieniu Aeroklubu Warszawskiego Arkadiuszem Wantołą tel. 532 061 106.
Pas 100-280 (10-28) pozostaje nadal wyłączony z użytkowania.
Grzegorz JANKIEWICZ                                                         
Dyrektor Aeroklubu Warszawskiego
                                                   

EPNC, Nasielsk Chrcynno
Status: Lądowisko zarejestrowane -  Nr ewid.ULC 123
Współrzędne / Coordinates N 52°34'26.4"  E 20°52'18.9"
Radio: Chrcynno-Radio 122.200 MHz
Elewacja / Elevation: 350 ft
Pierwszy RWY/ First RWY 100º 48’/280º 48(10/28), 843 x 45 m,
S 52° 34' 26.4693" N, 020° 52' 18.9113" E 

Drugi RWY / Second RWY 133º 15’/313º 15' (13/31), 965 x 45 m,
S 52° 34' 06.1050"N, 020° 52' 37.0292"E"

Kontakt / Contact +48 236912320 ; +48 532 061 106
Uwagi / Caution Pas trawiasty na kierunku 10-28 oznakowany,
pas 13-31 jest pasem zapasowym, bez oznakowania. Dawny pas betonowy oraz dawny pas motolotniowy (na północ od betonowego) nie nadają się do użytku.

Właściciel: 
Aeroklub Warszawski,

ul. Księżycowa 1, 01-934 Warszawa,
administrator strony: Arkadiusz Wantoła 

TRA 45

W okresie działalności spadochronowej wykonywanej przez SkyDive Warszawa aktywowana jest zawsze  Strefa TRA 45 (na podstawie Porozumienia PAŻP-Aeroklub Warszawski).
Z czym to się wiąże?
Ano niestety tym, że w czasie aktywności TRA 45 na lądowisku mogą wykonywać loty TYLKO statki powietrzne związane z  działalnością spadochronową.
A dlaczego tak?
Definicja Strefy TRA poniżej.
TRA – (Temporary Reserved Area) strefa czasowo rezerwowana.

Podejmowanie działań w TRA lub w segmentach tych stref wymaga rezerwacji przestrzeni powietrznej w AMC Polska.
Przez TRA lub jej segmenty dopuszcza się przelot innego statku powietrznego, niebiorącego udziału w działaniach dla których zarezerwowano strefę, po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu służby ruchu lotniczego lub właściwego dla tej strefy organu wojskowego;
Dla wyjaśnienia - podczas działalności spadochronowej wymagana jest obecność jedynie Kierownika Skoków, a on nie jest przedstawicielem właściwego organu służby ruchu lotniczego i nie ma takich uprawnień jak w/w przedstawiciel.