home

OSTRZEŻENIE !!!

UWAGA !!!

Na progu pasa 28 (po stronie wschodniej) na odcinku około 100 m dziki zryły drogę startową.
Proszę zwrócić uwagę na utrudnienia i nierówności na początku pasa.

Nowa Strefa TR 369

Uprzejmie informujemy, że od dnia 02.05.2024 do 02.08.2024 jest opublikowana w NOTAM nowa Strefa o desygnatorze TR 369 dla zabezpieczenia lotów szybowcowych, samolotowych i spadochronowych.
Szczegóły w NOTAM i tutaj TR 369

OPŁATY LOTNISKOWE

Od 4 listopada 2019r. wprowadzone zostają opłaty za operacje lotnicze oraz naziemne.
Szczegóły znajdują się na stronie z cennikiem - link.

zgłoszenie przylotów na EPNC (zgodnie z Instrukcją Operacyjną)

Zgodnie z Instrukcją Operacyjną Lądowiska Chrcynno EPNC, przed przylotem na lotnisko w Chrcynnie należy dokonać zgłoszenia zawierającego dane statku powietrznego, datę przylotu, czas zajmowania przestrzeni i typ planowanych operacji.
wzór zgłoszenia - tutaj 

INOP Lądowiska Chrcynno EPNC

INOP Chrcynno wyd. II 2020

Uprzejmie prosimy o zapoznanie i stosowanie.
W szczególności prosimy zwrócić uwagę na następujące punkty:

 • Godziny pracy lądowiska: w dni robocze 08.00 – 16.00 LTM.
 • Przyloty w godzinach pracy lądowiska należy uzgadniać z zarządzającym lądowiskiem.
 • Przyloty poza godzinami pracy lądowiska oraz w dni świąteczne, należy uzgodnić z zarządzającym lądowiskiem z wyprzedzeniem 24 h.
 • Tel. kontaktowe: +48 601 393 035, zapasowy: +48 668 168 315 (czynne w godzinach 08.00 – 16.00 LTM)
 • Korespondencja jest prowadzona na częstotliwości 122,205 MHz (znak wywoławczy „CHRCYNNO RADIO” lub "CHRCYNNO RUCH"). 
 • Lądowisko Chrcynno EPNC znajduje się w przestrzeni klasy G.
 • Służbę informacji powietrznej pełni FIS Olsztyn - „OLSZTYN INFORMACJA” - 118.775 MHz, z uwzględnieniem procedur obowiązujących w TR.
 • Na lotnisku, w miarę potrzeb rezerwowana jest strefa TR 45, w której wykonywane są skoki spadochronowe w czasie jej aktywności.
 • W czasie aktywności TR 45 obowiązuje zakaz ruchu nad lotniskowego.
 • Przez TR lub jej segmenty dopuszcza się przelot innego statku powietrznego, niebiorącego udziału w działaniach dla których zarezerwowano strefę, jedynie po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu służby ruchu lotniczego.
 • Zalecane jest aby samoloty wykonywały krąg nad lotniskowy na wysokości 1000 ft (300 m) AGL.
 • Na drodze startowej 28 – prawy krąg nad lotniskowy, drodze startowej 10 - lewy krąg nad lotniskowy.
 • Droga startowa 13/31 jest drogą pomocniczą i nie jest wykorzystywana do lotów treningowych i szkolnych.
 • Loty szybowcowe i samolotowe szkolne mogą się odbywać tylko pod nadzorem służby AFIS, posiadającego uprawnienia instruktora szybowcowego lub samolotowego.
 • Starty i lądowania statków powietrznych będą się odbywały z jak najmniejszą uciążliwością dla środowiska.

EPNC Lądowisko Chrcynno
Status: Lądowisko zarejestrowane -  Nr ewid.ULC 123
Współrzędne / Coordinates N 52°34'26.4"  E 20°52'18.9"
Radio: Chrcynno-Radio 122.205 MHz
Elewacja / Elevation: 350 ft
Pierwszy RWY/ First RWY 100º 48’/280º 48(10/28), 843 x 50 m,
S 52° 34' 26.4693" N, 020° 52' 18.9113" E 

Drugi RWY / Second RWY 133º 15’/313º 15' (13/31),  docelowo 965 x 50 m, w trakcie rekultywacji, zakaz użytkowania,
S 52° 34' 06.1050"N, 020° 52' 37.0292"E"

Kontakt / Contact +48 532 601 106 (w okresie aktywności TR45 jako Kierownik Skoków)
Zgłoszenie planowanych operacji lotniczych na EPNC/Flight operation notification form for EPNC - zgłosznie
Uwagi / Caution Pas trawiasty na kierunku 10-28 oznakowany,
pas 13-31 jest pasem zapasowym, bez oznakowania, w trakcie rekultywacji. Dawny pas betonowy oraz dawny pas motolotniowy (na północ od betonowego) nie nadają się do użytku.

Właściciel: 
Aeroklub Warszawski

ul. Księżycowa 1, 01-934 Warszawa

e-mail: info@aeroklub.waw.pl

 

TR 45

W okresie działalności spadochronowej, wykonywanej przez Strefę Spadochronową Aeroklub Warszawski Sekcja Spadochronowa "SkyDive Warszawa", aktywowana jest zawsze  Strefa TR 45 (na podstawie Porozumienia PAŻP-Aeroklub Warszawski).
Z czym to się wiąże?
Ano niestety z tym, że w czasie aktywności TR 45 na lądowisku mogą wykonywać loty TYLKO statki powietrzne związane z  działalnością spadochronową.
A dlaczego tak?
Definicja Strefy TRA poniżej.
TRA – (Temporary Reserved Area) strefa czasowo rezerwowana.

Podejmowanie działań w TR lub w segmentach tych stref wymaga rezerwacji przestrzeni powietrznej w AMC Polska.
Przez TR lub jej segmenty dopuszcza się przelot innego statku powietrznego, niebiorącego udziału w działaniach dla których zarezerwowano strefę, po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu służby ruchu lotniczego lub właściwego dla tej strefy organu wojskowego;
Dla wyjaśnienia - podczas działalności spadochronowej wymagana jest obecność jedynie Kierownika Skoków, a on nie jest przedstawicielem właściwego organu służby ruchu lotniczego i nie ma takich uprawnień jak w/w przedstawiciel.