ograniczenia w ruchu w dniach 07-10.03.2017

W dniach 07-10.03.2017 na terenie lotniska Chrcynno będzie przeprowadzany test armat A35 i AG35 z wykorzystaniem dronów Matrice 600 jako narzędzi filmująco-pozorujących. Prosimy o zwrócenie uwagi na zajętość przestrzeni nad lotniskiem, a wszelkie ustalenia o godzinach aktywności należy ustalać z przedstawicielem wynajmującego lotnisko, panem Markiem Jakowickim tel. 601 145 723.
Dla przypomnienia – pas 10-28 jest wyłączony z użytkowania, dostępny jest TYLKO pas 15-33 (po uprzedniej kontroli stanu nawierzchni)